Neziskový projekt, který si klade za cíl snížení dopravní nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících s věku účastníka silničního provozu.

Kromě 300 edukativních přednášek po celé České republice bude součástí projektu i mediální kampaň (TV, rádio, tisk, internet). Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.

Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

Tvářemi kampaně budou herečka Jaroslava Obermaierová a herec Jiří Štědroň.

herec

Jiří STĚDROŇ

herečka

Jaroslava OBERMAIEROVÁ

Demografický vývoj

Předpokládá se mediální dosah kampaně na většinu ze zhruba 1 900 000 seniorů žijících v ČR a účast přibližně 18 000 seniorů na přednáškách.

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Generálními partnerem tohoto projektu je finanční skupina AXA. Záštitu nad akcí potvrdil BESIP i Senioři České republiky.

 

kontakt

Kontaktní formulář